• Nauki przyrodnicze(ang. natural sciences)
  • matematyka
  • informatyka
  • fizyka
  • chemia
  • nauki o Ziemii środowisku
  • biologia
  • inne nauki przyrodnicze
 • Nauki inżynieryjne i techniczne(ang. engineering and technology)
  • inżynieria cywilna
  • elektrotechnika, elektronika, inżyniera informatyczna
  • inżynieria mechaniczna
  • inżynieria chemiczna
  • inżynieria materiałowa
  • inżynieria medyczna
  • inżynieria środowiskowa
  • biotechnologia środowiskowa
  • biotechnologia przemysłowa
  • nanotechnologia
  • inne nauki techniczne i inżynieryjne
 • Nauki medyczne i nauki o zdrowiu(ang. medical and health sciences)
  • medycyna podstawowa
  • medycyna kliniczna
  • nauki o zdrowiu
  • biotechnologia zdrowotna
  • inne nauki medyczne
 • Nauki rolnicze(ang. agricultural sciences)
  • rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo
  • nauka o zwierzętach i nabiale
  • nauki weterynaryjne
  • biotechnologia rolnicza
  • inne nauki rolnicze
 • Nauki społeczne(ang. social sciences)
  • psychologia
  • ekonomia i zarządzanie (ang. economics and business)
  • pedagogika
  • socjologia
  • prawo
  • politologia
  • geografia społeczna i ekonomiczna
  • media i komunikowanie
  • inne nauki społeczne
 • Nauki humanistyczne(ang. humanities)
  • historia i archeologia
  • językoznawstwo i literaturoznawstwo
  • filozofia, etyka i religioznawstwo
  • inne nauki humanistyczne
 • Sztuka(ang. art)
  • sztuki plastyczne
  • muzyka
  • historia sztuki